HO Dobrodošli na stranicu Otvorenog
Takmičenja Bosne i Hercegovine 2016!
WCA
WCA WCA
         
Registracija je potpuna, kad je WCA ID povezan sa WCA nalogom, ili ako se takmičar nije ranije takmičio, ali ima kompletan WCA nalog, u kojem se vide lični podaci (ime, prezime, datum rođenja, zemlja iz koje dolazite, e-mail). Prihvatanje popunjenih registracija obavlja se po redu registrovanja.

Koraci pri registraciji:

1) Da se registrujete za takmičenje, trebate da WCA nalog. Ako ste se ranije takmičili na službenom WCA takmičenju, treba da se registrujete sa istim imenom sa kojim ste se takmičili. (Na primjer: Ako je vaše puno ime i prezime Andrija Petar Samplić, i ranije ste se takmičili kao Andrija Petar Samplić, ne možete da se registrujete kao Petar Samplić, iako ne koristite svoje drugo ime.) Koristite e-mail adresu koju često provjeravate i koju ste već koristili za registraciju na WCA. Na e-mail ćete dobiti link za potvrdu, i kad kliknete na link, vaš nalog će biti potvrđen.

2) Morate da ostavite vaše osnovne podatke da bi vaš WCA nalog bio potpun. Prijavite se sa svojim WCA nalogom i kliknite na “Notifications”(Obavještenja). Pojaviće vam se link koji kaže “Your profile is incomplete”(Vaš nalog nije potpun). Kliknite na ovo obavještenje i ostavite svoj datum rođenja, pol i zemlju iz koje dolazite da bi vaš nalog bio potpun. ( Ako je ovo vaše prvo takmičenje i nemate WCA ID, vaš nalog je potpun, pa možete da preskočite 3. korak i pređete na 4.) Treći korak ćete morati da obavite tek poslije takmičenja.

3) Ako već imate WCA ID (ako ste se već takmičili na službenom WCA takmičenju), morate da povežete svoj WCA ID sa svojim WCA nalogom. Prijavite se na svoj WCA nalog i kliknite na “Notifications”(Obavještenja). Imaćete obavještenje u obliku obavještenja“Connect your WCA ID to your account”(Povežite svoj WCA ID sa svojim nalogom). Ako kliknete na ovo, pojaviće se prostor u koji možete da upišete svoj WCA ID (Ili možete da jednostavno da ga nađete tako što ćete searchovati (pretražiti) svoje ime na službenom sajtu WCA). Da završite ovaj postupak, moraćete da izaberete delegata na čijim ste bili takmičenjima i on će da potvrdi vaš WCA ID. U mnogim slučajevima, sistem će sam da vam ponudi delegata, ali ako hoćete, možete da izaberete i drugog. (Na primjer: Olivér Perge.) Molimo vas, imajte na umu da povezivanje WCA Ida sa WCA nalogom može da traje nekoliko dana.

4) Nakon što imate potpun WCA nalog, možete da se registrujete službenoj stranici WCA.

Molim vas, imajte na umu da prihvatanje registracija nije automatsko, pa process može da traje nekoliko dana.

Ako biste htjeli da promijenite nešto u registraciji, pošaljite e-mail na europe.cubing@gmail.com.

Krajnji rok za registraciju je:
15. April 2015. 23:59**Ovaj krajnji rok se odnosi na promjene u disciplinama koje ste registrovali i grupisanja.